Yetki Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanı

Daire Başkanı: Şaban USTA

Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayrımı yapmaksızın güvenli ve huzurlu iş ortamı yaratmak, yapılan işlerin kontrolü ve denetlenmesini sağlamak, üst birimlerle diyaloga geçerek Başkanlığın ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek, yürütülen projeler hakkında rapor sunmak.

Şube Müdürü
Şube Müdürü: Tuncer GEVENÇ

Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak grupların etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak. Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak.Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanı'na sunmak. Birim personelinin izin planlamasını yapmak. Birimin kullanımına tahsis edilmiş bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri, sarf malzeme ve diğer materyallerin grup içerisinde kimlere ne oranda dağıtılacağını belirlemek.

İdari Hizmetler 

Üniversitemiz genelinde veya başkanlığımızda kullanılmak üzere gerekli yedek parça, network (ağ)   ürünleri veya ofis malzemelerinin piyasa araştırmasını yapmak, satın alma ve ihale aşamalarının takibini yürütmek. Üniversitemiz bünyesinde bilişim kapsamında satın alma işlemleri yürütmek, piyasa araştırmasını yapmak.

Görevli Personel:  Durdu EROĞLU, Gülfidan ATEŞ 

 Sunucu ve İnternet Hizmetleri Görev ve Sorumlulukları

İş Sorumluları : Oğuzhan KARANFİL,  Mahmut Kürşad EYİCİ,  İbrahim Zekeriya URASOĞLU

 Merkez Yerleşkemizde ve arka uçlarımızdaki tüm kablolu ve kablosuz internet erişimi lokasyonlarından 7/24 kesintisiz internet hizmeti verilmesini sağlar. Elektronik posta sunucusu, öğrenci işleri otomasyon sunucusu, personel işleri otomasyonu sunucusu, taşınır mal otomasyon sunucusu ile web sunucu, kütüphane sunucusu, primary ve secondary dns sunucuları, proxy sunucusu, apache sunucusu ve diğer tüm sunucuların hosting, bakım, güvenlik ve yedeklenme hizmetlerini kapsar. VOIP (telefon), IP Kamera ve KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) trafiğinin internet alt yapısı üzerinden sorunsuz bir şekilde geçmesi için gereken fiber optik sonlandırmaların yapılmasını sağlar ve uygun network mimarisini tasarlayıp, hayata geçirir.5651 sayılı yasa gereği üniversitemiz internet alt yapısı üzerinden çıkış yapan tüm cihazların kayıt altında tutulmasını, web trafiğinin en az 12 aylık olarak saklanmasını ve İç IP Dağıtım loglarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesini sağlar. İnternet alt yapısı ile ilgili her türlü mal ve hizmet gereksinimlerini kurgular. İnternet hizmetlerinin uzun vadede sürekliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. İçerik Filtreleme ve Güvenlik Sistemlerinin yönetim, bakım ve işletilmesini sağlar. 

Yazılım Grubu

İş Sorumluları: Oğuzhan KARANFİL,  İbrahim Zekeriya URASOĞLU

Aksaray Üniversitesi birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işin niteliğine uygun yeni yazılımlar geliştirmek, var olan yazılımları güncellemek ve üniversitemizdeki yazılım süreçlerini takip etmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sekreterinin Görev ve Sorumlulukları

İş Sorumlusu: Durdu EROĞLU

Yapılacak işleri önem ve öncelik sırasına göre düzenlemek. Birim içi haberleşmeyi sağlamak. Maaş işlemleri ve satın alma sürecini takip edip evraklarını hazırlamak. Resmi yazışmaları yürütmek.          

Network (Ağ) Hizmetleri Grubu Görev ve Sorumlulukları

İş Sorumluları:  Mahmut Kürşad EYİCİ ,  Şevket DEMİRCİ    Furkan ALTINKAYNAK
 Ağ Hizmetleri çalışma grubunun başlıca görevi, üniversite bünyesindeki internet hizmetinin devamlılığını sağlamak, gerekli bakımlarını, yenileme çalışmalarını ve duruma göre konfigürasyon değişikliklerini yapmaktır.

Üniversite personelinin internet bağlantılarını sağlamak, ağ üzerindeki uygulamaların çalışması için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürmek, internet bağlantısının amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

Web Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları

İş Sorumluları:Oğuzhan KARANFİL,  İbrahim Zekeriya URASOĞLU

 Web çalışma grubu, üniversitemiz web sayfasını hazırlamak ve düzenli olarak güncellemekle sorumludur. Üniversitemizdeki akademik-idari birimlerin ve etkinlik organizasyonlarına yönelik oluşturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı açma ve açılan bu alanların kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetlerin verilmesini sağlamaktır.

 Web Alanı Kullanım Şekli ve Kuralları ile ilgili kılavuz hazırlayıp bunu birimlerin web sayfalarını hazırlayan sorumlularına anlatmak ve bu konuda yardımcı olmak.

 

SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi)

 İş Sorumluları:  Şevket DEMİRCİ,  İsmail SAVRAN

 

 Bilişim ve kontrol sistemlerinin veya bu sistemlerde tutulan veya işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinde meydana gelme riski bulunan veya meydana getiren siber olayın kaynağını, nedenlerini ve sonuçlarını tespit ederek siber olayın devam etmesini, tekrarını veya zarar vermesini önleyen çalışmaları yürütmek.

 

Teknik Servis ve PC Bakım Grubu Görev ve Sorumlulukları

İş Sorumluları : Adnan ŞENER ,İsmail SAVRAN, Başak Sağlam SÜRMELİ

Kurum bilgisayarlarında meydana gelen arızaları gidermek ve oluşan arızaların istatistiksel verilerini toplamak. Sıkça meydana gelen basit arızaları kullanıcının kendisinin giderebileceği kılavuz bilgi sistemi hazırlamak.

Kartlı Geçiş Sistemleri Grubu Görev ve Sorumlulukları
            İş Sorumluları :Mahmut Kürşad EYİCİ,  İbrahim Zekeriya URASOĞLU, Furkan ALTINKAYNAK,
                                   

Üniversitemizde kullanılan akıllı kart sisteminin verimli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. Kapı geçiş politikalarını yürütmek.

IP Kamera Sistemleri Grubu Görev ve Sorumlulukları 
İş Sorumlusu : Mahmut Kürşad EYİCİ, Şevket DEMİRCİ, Furkan ALTINKAYNAK

IP kamera sistemine ilişkin arızaların tespiti ve yetkili firmaya bildirimi, kampüsteki yeni yapılan binalar için gerekli IP kamera sistemine ilişkin ihtiyaç tespiti, piyasa araştırması, teknik şartname hazırlığı ve muayene kabul süreçlerinin takip edilmesi.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları
İş Sorumlusu : Durdu Eroğlu 
 

Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre ambar ve kullanıcılara giriş çıkışını yapmak, mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak, alınan malzemeyi kontrol ederek depoda muhafaza altına almak ve yıl sonunda sayı