Yazılım Hizmetleri

Yazılım ve Web Grubu Hizmetleri

Görev Tanımı: 

Web çalışma grubu, üniversitemiz web sayfasını hazırlamak ve düzenli olarak güncellemekle sorumludur. Üniversitemizdeki akademik-idari birimlerin ve etkinlik organizasyonlarına yönelik oluşturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı açma ve açılan bu alanların kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetlerin verilmesini sağlamaktır.

Web Alanı Kullanım Şekli ve Kuralları ile ilgili kılavuz hazırlayıp bunu birimlerin web sayfalarını hazırlayan sorumlularına anlatmak ve bu konuda yardımcı olmak.

Aksaray Üniversitesi birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işin niteliğine uygun yeni yazılımlar geliştirmek, var olan yazılımları güncellemek ve üniversitemizdeki yazılım süreçlerini takip etmek.

Personel:  Oğuzhan KARANFİL, İ. Zekeriya URASOĞLU

 

 

 

A - Yazılımlarımız

1. Yemekhane Otomasyonu

Yemekhane Otomasyonu ile Sosyal Tesisler yemekhanesindeki stok durumu, depo hareketleri, faturalar, yemek reçeteleri, günlük ve aylık yemek menüleri, yemek fişi satışları, taşınır istek belgeleri, günlük personel ve öğrenci maliyet durumu ile detaylı sorgulama ve istatistiksel bilgiler takip edilebilmektedir.

 

 

yemekhane1

 

 

 

1. Yemek reçeteleri tanımlanabilmektedir.

2. Günlük yemek listesi hazırlanabilir. Bu aşamadan sonra günlük yemek için kullanılacak malzemeler otomatik olarak stoktan düşürülür.

3. Aylık Personel ve Öğrenci yemek listeleri hazırlanıp, online olarak Aksaray Üniversitesi web sayfasında yayınlanabilmektedir.

4. Cari İşlemler bölümünde, faturalar kayıt altına alınmakta olup, her türlü fatura sorgulaması yapılabilmektedir.

5. Personel ve Öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere Günlük Maliyet Belgeleri, otomasyon tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

6. Taşınır İstek Belgeleri hazırlanabilmektedir.

7. Fiş Satışları kayıt altına alınıp, fiş satışları ile ilgili her türlü sorgulama yapılabilmekte ve istatistiksel bilgilerin dökümü alınabilmektedir.

8. Aylık Fiş İcmali, otomasyon tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

9. Birim Maliyet Tablosu ve Grafiği, otomasyon tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

2. BESYO Özel Yetenek Sınav Otomasyonu

Üniversitemizde Besyo (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) sınavına girecek öğrencilerin kaydının yapıldığı ve kayıtlardan sonra da sınavının yapıldığı otomasyon projesidir. Sınav sonrası öğrencilerin tercihlerine göre öğretmenlik, antrenörlük ve antrenörlük 2. öğretim programlarına yerleşimi yapılır. Bu işlem milli sporcular için ayrı ayrı değerlendirilir. 

3. Erasmus İkili Anlaşma Takip Otomasyonu

Üniversitemiz ile Yurtdışı Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar gereği yapılan öğrenci değişimi süreçlerinin kolay takip edilebilmesi için çevrimiçi hizmet veren bir sistemdir. erasmusanlasma.aksaray.edu.tr adresi üzeriden hizmet vermektedir.

 

4. Sınav Derslik Planlama Sistemi

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen sınavların yönetim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistemdir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile ortak sürdürülen çalışma ile geliştirmesi devam etmektedir. derslik.aksaray.edu.tr. adresi üzerinden hizmet vermektedir.

           

5. Doğrudan Temin Web Duyuru Uygulaması

 

Birimlerin doğrudan temin ilanlarını ekleyebildikleri, tek sayfa üzerinden yayınlayan bir uygulamadır. Ödeme birimlerince kullanılmak üzere geliştirilmiş ve hizmete alınmıştır.

 

6. SKS Etkinlik Web Uygulaması

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından yönetilen Kültürel Faaliyetlerin takibinde kolaylık sağlamak üzere SKS Etkinlik web uygulaması geliştirilmiştir.

 

7. Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi

Üniversitemize Kayıt Yaptırmak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Uluslararası Öğrenci Birimi ile birlikte çalışarak geliştirilmiş bir sistemdir. Kayıt şartlarını kontrol aşamasında kullanılmıştır. 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı kayıtlarında başarılı ile uygulanmıştır ve bu sistem ile toplam 4250 kayıt işleme alınmıştır. Bu sistem http://asuapply.aksaray.edu.tr/ internet adresi üzerinden hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

B – Web Sayfamız

Aksaray Üniversitesi web ana sayfamız (aksaray.edu.tr) ve tüm alt web sayfaları yenilenmiştir. Web sayfamız yönetim paneli, Üniversitemiz genelindeki birimler tarafından görevlendirilmiş personelimize uygulamanın kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiştir.