Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Web Hizmetleri

Web Hizmetleri

 

Üniversitesinin akademik ve idari birimleri ile öğrenci ve personeli için Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyedesin deki sunucularda tahsis edilen web alanlarının genel ahlak ve etik kurallara uygun bir biçimde kullanımını ve denetlenmesini sağlamaktır.

 

Aksaray Üniversitesine ait ana web sitesi ve birim web siteleri ile Üniversitesi personeli ve öğrencileri tarafından oluşturulan, Aksaray Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı kişisel web sitelerinin hazırlanması, yayımlanması ve denetlenmesini sağlamaktır.