Genel Bilgiler

AB Ulusal Programı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bilgi teknolojilerinin yönetimi kurumların beyni niteliğinde olup sürekli bir iyileştirme ve geliştirme süreci içinde olmalıdır. Bu anlamda teknolojik değişimi ve gelişimi takip edebilen, kamu kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilen ve hizmetten faydalanan kesime, alan ile ilgili fırsatlar sunabilen bir bilgi işlem yapısının oluşması üniversitemizin evrensel hedeflerine ulaşma noktasında bir köşe taşı konumundadır.

            Aksaray Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından itibaren bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma vizyonu ile hareket etmiştir. Bu vizyonu gerçekleştirmek, sağlam bir bilişim alt yapısıyla mümkündür. Bilgiye ulaşmanın bir çok yolunun olduğu günümüz Türkiye’sinde rekabet eden ve sürekli gelişen bir üniversite olmak başkanlığımızın sorunluluklarını da artırmaktadır. Üreten bir üniversite olabilmek adına yeterli alt yapı hizmetinin sunulması başkanlığımızın en önemli görevlerindendir.

            Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, üniversitemize ait tüm birimlerin Bilgi teknolojileri konularında ki ihtiyaçlarının, yazılım ve donanım hedeflerinin güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak karşılanmasını sağlamak için çalışmak öncelikli amacımızdır. Bu süreçte temel ilkemiz üniversitemizin gelişim vizyonuna hizmet etmektir. Bu sebeple başkalığımız hem mevcut sistemlerin en verimli şekilde değerlendirilmesi hem de yeni teknolojileri takip konusunda sürekli bir Ar-Ge mantığıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

                                                                                                                                                                                     Şaban USTA

                                                                                                                                                                                                                                                                         Bilgi İşlem Daire Başkanı